Jaká okna do pasivního domu - dřevěná nebo plastová?

Velkou předností pasivního domu je teplotní komfort, který poskytuje. Vděčí za to i oknům, jejichž kvalitní rámy a zasklení udržují uvnitř vysokou povrchovou teplotu a ani při větších plochách již nejsou zdrojem chladu jako běžná okna.

Při výběru oken do pasivních domů se mluví hlavně o součiniteli prostupu tepla menším než 0,8 W/m2K, ale je to opravdu jediné kritérium, které se má sledovat? Na jaké další parametry se zaměřit?

Co vyžadujeme od oken do pasivních domů?

 • dokonalou těsnost (dobré těsnění skla a vnitřní těsnící profil křídla)
 • dlouhou životnost
 • minimální nutnost údržby
 • vysoké solární zisky
 • součinitel prostupu tepla Uw do 0,8

Často se řeší právě jen nízký součinitel prostupu tepla, ale stejně důležitá je celková konstrukce okna. Okenní rámy by neměly být zbytečně vysoké, aby byla zachována maximální plocha skla a tedy i vyšší solární zisky.

Neméně důležitá je nejen vodotěsnost, ale také nízká průvzdušnost. Pokud okna dobře netěsní, může vnikat teplý vzduch z interiéru do funkční spáry a tam kondenzovat.

Jak to je s tím součinitelem prostupu tepla?

Součinitel prostupu tepla se zjišťuje několika způsoby a výsledky jsou rozdílné. Proto je i při porovnávání těchto hodnot vědět, jakým způsobem byly zjištěny.

Nejlepší hodnoty součinitele prostupu tepla jsou získané měřením. To se provádí obvykle na jednom vzorku okna a neposuzuje se vlhkost dřeva. Pokud je vlhkost velmi nízká, je i nižší tepelná vodivost tohoto dřeva.

Při výpočtu se používá hodnota tepelné vodivosti λ pro danou dřevinu stanovena ČSN EN 10077-2. Tato hodnota je často vyšší, než naměřená hodnota, ale to s ohledem na bezpečnost výpočtu, aby byla jistota, že je výsledná hodnota součinitele prostupu tepla okenního rámu a celého okna odpovídá skutečnosti.

Takže hodnota Uw, která na první pohled vypadá nižší, vůbec nemusí znamenat, že má toto okno lepší tepelně technické vlastnosti.

Nejpřísnější hodnocení oken pro pasivní domy poskytuje Passive House Institute v Darmstadtu. Ten také formuluje požadavky na tato okna. Okno musí dosáhnout Uw do 0,8W/m2K se zasklením Ug=0,7W/m2K (měřená okna sice dosahují hodnot Uw nižších než 0,8, ale se skly alespoň 0,5), ale mimo součinitel prostupu tepla posuzuje celkovou efektivitu okna a podle toho rozděluje okna, která splnila první požadavek do tříd účinnosti A – C.

Co je důležité u oken a dveří pro pasivní domy?

 • kvalitní zasklení
 • dostatečná hodnota propustnosti slunečního záření
 • správné osazení okna do konstrukce a utěsnění při montáži
 • možnost stínění proti nadměrnému přehřívání v letních měsích
 • vysoká těsnost oken ve funkční spáře
 • musí splňovat nejvyšší třídu průvzdušnosti 4 (minimální průvzdušnost)

Důležitá je kvalita oken a jejich správná montáž

Abychom si ověřili, že toto všechno je opravdu v pořádku, provádíme po dokončení obálky budovy test vzduchotěsnosti – Blower Door test. Šetřit na diagnostice se rozhodně nevyplatí, u „běžných" staveb se často neprovádí a proto se na některé chyby nepřijde. Velmi často se taková chyba projeví později nějakým defektem, který bude složitější odhalit a odstranit.

Zeptejte se nás

608 129 602 - Vladislava Padrtová - vedoucí zakázkové kanceláře
777 129 602 - Petr Padrta - zákaznický servis

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím