Parotěsný montážní Systém i3

Okna s teplým rámečkem a i3 Illbruck

Kombinace vhodných okenních profilů, izolačních dvojskel a trojskel s teplým rámečkem a využití technologie montáže oken i3 fy. Illbruck eliminuje veškerá rizika podnormových povrchových teplot a s nimi spojenou tvorbu kondenzátu a následně i plísní.

Co je to systém i3

Důležitým, leč opomíjeným detailem je samotná připojovací spára. Norma nám stanovuje, že připojovací spára v ostění nesmí být infiltrační. Při návrhu připojovací spáry, musíme vždy vycházet ze zásady uvnitř těsněji než venku. Proto se snažíme zákazníkovi i přes vyšší cenovou náročnost nabízet nejmodernější metody a materiály pro utěsnění, které nám nabízí systém i3 fy. Illbruck.

Pro Vaši informaci zde k nahlédnutí několik detailů vhodného řešení připojovací spáry.

 

Kvalitní okna - vsaďte na opravdovou kvalitu

Nejen, že takto dodržíme zásady montáže oken definované již před lety normou RAL, zejména však, a to je pro investora velice zajímavé, jsme schopni na takto provedenou montáž okna dát desetiletou záruku na nezměněné tepelně technické parametry a těsnost.

A navíc, což je zajímavé při výměnách oken v obydlených objektech, ve spojení se suchou cestou výměny oken minimalizujeme čas nutný k výměně výplně stavebního otvoru a eliminujeme veškeré mokré procesy. Kdo měl v bytě zedníka se lžící a maltou, musí nám v tomto ohledu dát za pravdu.
Navíc v případě provedení montáže pouze PUR pěnou s jejím zednickým zapravením, dochází k infiltraci vlhkého vzduchu do spáry, k postupnému vlhnutí izolantu a k degradaci celého principu a smyslu zatěsnění montážní spáry.

Při jednání se zákazníky, se často potýkáme s nedůvěrou a nepochopením pro všechny tyto novoty a zejména s nechutí za tyto produkty platit. Ovšem budoucnost a paradoxně i historie naší firmy nám dává za pravdu v myšlence, dodávat našim zákazníkům na stavby pouze to nejkvalitnější.
Náš názor je takový, že počet staveb, které nemají nijak ošetřenou připojovací spáru je alarmující. Zejména v oblasti panelových domů jsou výsledky průzkumů varující. Z celého bytového fondu v této oblasti je v současné době zasanováno necelých 10% objektů a celé 3-5% se zásadními vadami, které nutně povedou k následným opravám těchto již jednou provedených prací.

Chybějící osvěta v oblasti inženýrské a projekční ve spojení s nedostatky v legislativě vedou k tomu, že i na novostavbách zpravidla nebývají ošetřena nejkritičtější místa staveb z hlediska tepelné fyziky, kterými otvorové výplně, tedy okna, bezpochyby jsou. Z hlediska naší firmy je použití i3 systému jednou z podmínek pro dlouhodobou bezproblémovou funkci oken.

Petr Padrta, Dveře Okna U Světa

 

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím